Projektutveckling

K-Fastigheter projektutveckling

Inom K-Fastigheters Projektutveckling hanteras allt från mark- och fastighetsförvärv, detaljplanprocesser, bygglov, projektering till Byggnation och sedan överlämnande till vår Förvaltning. Verksamheten kännetecknas framförallt av bolagets ambition att identifiera byggrätter på marknader med hög efterfrågan. Investeringar sker främst i egenutvecklade koncepthus och i befintligt fastighetsbestånd där K-Fastigheters koncept innebär en kvalitetsförflyttning till ett mer hållbart och värdesäkert bestånd samt ökad intjäningsförmåga.

Projektutveckling är den enhet inom K-Fastigheter som ansvarar för genomförandet av projekten från färdigt förvärv, ansvar för utveckling av detaljplan och bygglov, driva projektering och fungera som en intern beställare åt Byggnation under entreprenadtiden. Projektledarna leder den interna projektgruppen, koordinerar de externa konsulter som engageras i projektet och har ansvar för att de uppställda ekonomiska och tidsmässiga målen i projekten uppnås.

Genom ett gediget förarbete skapar K-Fastigheter trygga hem för kommande hyresgäster och goda förutsättningar för en hög nyttjandegrad av de olika byggrätterna samt en ekonomiskt effektiv byggprocess i egen regi.

På K-Fastigheter arbetar vi målmedvetet med kontinuerlig produktutveckling och i detta sammanhang utgör erfarenhetsåterkoppling från tidigare projekt en viktig del. Vi är övertygade om att vår inställning, där vi aldrig låter oss nöja utan fortsätter vårt arbete med att finslipa även små och till synes obetydliga detaljer, borgar för fastigheter med en långsiktig kvalitet med goda förutsättningar för en ekonomisk förvaltning och verkligt nöjda hyresgäster.