Förvaltning

K-Fastigheter Förvaltning

Förvaltning innefattar hela kedjan, från ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning samt fastighetsskötsel och felhantering inklusive jour årets alla dagar.

På K-Fastigheter tar vi vårt förvaltningsuppdrag på stort allvar. Vårt fokus som förvaltare är att vara kundnära, vilket innebär hög servicegrad till alla våra hyresgäster. De ska känna sig trygga med att de alltid kan få tag i oss ifall något oförutsett skulle inträffa. Vi arbetar därför målmedvetet med lokal förvaltning som kännetecknas av såväl hög servicegrad som tillgänglighet. En del i detta arbete är vår satsning på ny webbplats, där hyresgäster enkelt kan göra felanmälan, se lediga lägenheter och lokaler samt ta del av andra tjänster relaterade till boendet.

En stor fördel för oss är att vi bygger de flesta av våra fastigheter enligt väldokumenterade koncept. Det gör att vi har kontroll över vitala delar i värdekedjan – från minsta reservdel, vitvaror och konstruktionslösning. Driftsäkerheten på våra olika fastigheter är därav hög.

I syfte att säkerställa förbättring, hållbarhet och produktutveckling, inhämtar vi löpande återkoppling från våra hyresgäster. Vi genomför årligen en NKI (Nöjd Kund Index) enkätundersökning, med frågor om bland annat inomhusmiljö, allmänna utrymmen och service. K-Fastigheter har fått utmärkelsen ”Årets Hyresvärd” av Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra. Denna information vidarebefordras därefter till vår avdelningar Projektutveckling och Byggnation.