Bygg

K-Fastigheter bygg

När det gäller bygg fokuserar vi på K-Fastigheter på att öka kostnadseffektiviteten, korta våra byggtider samt säkerställa långsiktig kvalitet och hållbarhet. Vi har därför valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus (Låghus, Lamellhus och Punkthus) som vi uppför för vår egen Förvaltning.

Att uppföra samma typ av hus många gånger gör oss mer effektiva för varje byggnation, rutiner och material. Genom vår egen produktionsanläggning säkrar vi kompetens, inköp och leveransplanering. Personalen arbetar även på byggarbetsplatser med montage av egentillverkade produkter, viket skapar förståelse och engagemang för kvalitet och effektivisering

För att säkerställa hög kvalitet och få en bättre kostnadskontroll över byggprocessen har vi etablerat egen produktion av bland annat utfackningsväggar, balkonger och betongtrappor. Verksamheten har väl upparbetade kontakter med ett antal leverantörer som kan leverera de produkter som hyresgästerna efterfrågar och som följer K-Fastigheters kvalitetsstandard. Gemensamma konstruktionskrav inom EU gör att inköp kan ske från fler leverantörer. Bolaget strävar efter att ha minst tio alternativ till respektive produktkategori.

Vårt mål är att vi ska bli ännu lite bättre på samtliga aspekter för varje enskilt projekt. För att allting som vi lär oss under projekttidens gång inte ska gå förlorat utan komma till praktisk nytta i framtiden, arbetar vi strategiskt med att lämna ständig återkoppling till våra avdelningar Projektutveckling och Förvaltning.