Med anledning av Coronaviruset

Under den senaste veckan har folkhälsomyndigheten höjt risknivån för att smittas av Coronaviruset i Sverige till “mycket hög”.

För att förhindra vidare smittspridning, och för att vi är rädda om varandra, kommer vi att ställa nedan frågor inför alla eventuella kundbesök.

  1. Uppvisar du symptom som torrhosta, feber eller andningsbesvär?
  2. Har du under de senaste 2 veckorna träffat någon som uppvisar ovan symptom?
  3. Har du under den senaste månaden besökt ett smittdrabbat område?

Upplever du något av ovanstående symptom och behöver hjälp i din bostad eller lokal? Håll dig hemma och kontakta oss via telefon 010-330 00 69 alternativt maila oss på info@k-fastigheter.se

Förebygg och undvik smittan genom att:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt .
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta männikor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Önskar du mer information om Coronaviruset?
Håll dig uppdaterad via 1177.se och www.folkhalsomyndigheten.se

 

Med vänlig hälsning,

K-Fastigheter