K-Fastigheters aktier handlas nu på Nasdaq Stockholm

Den 29 november 2019 inleddes handeln med K-Fast Holding AB:s (”K-Fastigheter”) B-aktier på Nasdaq Stockholm. Teckningskursen per B-aktie var 105 kronor och erbjudandet, exklusive övertilldelning, utgjordes av 7 500 000 nyemitterade B-aktier. Bolaget har efter noteringen erhållit ytterligare cirka 6 500 aktieägare.

Följ aktiens utveckling här.