Hållbarhet

Vår syn på hållbarhet och ansvarsfullt företagande

Hållbarhet och ansvarsfullt företagande är aspekter som är integrerade i K-Fastigheters kunderbjudanden och affärsprocesser. K-Fastigheter kommer att inleda rapportering av koncernens ambitioner och arbete inom ESG-området under första året som noterat bolag. K-Fastigheter har höga ambitioner på att möta dagens och framtidens krav på miljöklassning av arbetsprocesser, byggnation och färdigställda byggnader. Mål och nyckeltal är identifierade och följs upp. Det är viktigt för K-Fastigheter att bevara sin position som ett pålitligt och trovärdigt bolag som skapar värde för alla intressenter. Att vara ett trovärdigt bolag och pålitlig partner omfattar också ett starkt engagemang för att respektera mänskliga rättigheter och tydlig ställning för bra och jämställd arbetsmiljö, cirkulärt byggande och effektivitet i alla processer. K-Fastigheter arbetar aktivt emot korruption och penningtvätt.

Hälsa och säkerhet

Text kommer

Kontakt

För mer information om Hållbarhet, kontakta [email protected]